Main content

Samtykke

I forbindelse med at du sender inn en lånesøknad til Vende Finans AS, samtykker du til at vi behandler personopplysninger om deg ved å videreformidle dine personopplysninger til våre samarbeidspartnere med formål å kunne gi deg det beste tilbud. Vi sender søknaden din til mange forskjellige banker som konkurrerer om å gi deg de beste lånetilbudet.

Personopplysningene som behandles omfatter informasjon som er nødvendig for at bankene skal kunne foreta en tilstrekkelig vurdering av deg, slik at du kan motta beste tilgjengelige lånetilbud. Du samtykker til at våre samarbeidsbanker kan foreta kredittsjekk av deg, at Vende Finans AS og/eller bankene kan kontakte deg på oppgitt kontaktinformasjon, samt at Vende Finans AS mottar informasjon om eventuell kredittgodkjenning og annen informasjon fra våre samarbeidsbanker.

De personopplysninger vi mottar, behandles i henhold til gjeldende personvern- og datavernlovgivning - GDPR (EU sin personvernforordning), samt annen lovgivning.

Mer informasjon om Vende Finans AS sin bruk av personopplysninger, fremgår av Vende Finans AS sin Personvernerklæring som er tilgjengelig her.

Du kan når som helst trekke ditt samtykke tilbake. Dersom du ønsker å trekke ditt samtykke, kan du sende e-post til: truls [at] vendefinans.no .

Dersom du ønsker mer informasjon om dine rettigheter som registrert etter personvernforordningen, for eksempel din rett til å kreve innsyn eller retting av personopplysninger, se Vende Finans AS sin Personvernerklæring.