Main content

PERSONVERN

Behandling av personopplysninger i Vende Finans AS

Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss i forbindelse med lånesøknad, vil Vende Finans AS behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Vende Finans AS ved Truls Roll.

Vår kontaktinformasjonen til er:

Adresse: Markeveien 1 B, 5012 Bergen.

E-post: truls [at] vendefinans.no

Telefon: 56 91 5000

Organisasjonsnr.: 918 672 699

Alle som behandler personopplysninger hos Vende Finans AS har taushetsplikt og vil behandle personopplysninger i overenstemmelse med de til enhver tid gjeldende kravene i personvernlovgivningen, jf. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38 .

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte ovennevnte.

1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger i forbindelse med din søknad om lån og usikrede kreditter, refinansieringsløsninger av disse, samt ønske om eventuell forsikringsdekning tilknyttet låneprodukter.

Personopplysningene som vi samler inn, begrenser seg til nødvendig informasjon for å kunne innhente et best mulig tilbud fra våre samarbeidsbanker.

Vi samler inn personopplysninger til formålene angitt her:

  1. Formidle din søknad om lån, usikrede kreditter, refinansiering og/eller forsikringsdekning tilknyttet låneprodukter, slik at vi skal kunne finne beste tilbud til deg. Opplysningene vil være nødvendig for at bankene skal kunne vurdere deg som kunde. De opplysningene vi etterspør er frivillig å gi fra seg, men konsekvensen av manglende opplysninger vil være at lånesøknaden ikke vil bli behandlet, eller at det ikke er mulig å få det beste tilbudet tilpasset deg.
  2. At du kan motta markedsføring, nyhetsbrev og få informasjon om vår virksomhet. Slik kontakt vil skjer på grunnlag av avtale med deg.
  3. At vi skal kunne kontakte deg ved markedsendringer til gunst for deg.
  4. For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies) for å samle inn informasjon om hvordan våre kunder benytter våre tjenester. Dette gjør vi for å gi en best mulig brukeropplevelse og presentere relevant informasjon til våre kunder. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden best mulig til våre brukere. Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining.

2. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi utleverer ikke dine personopplysninger til andre enn våre samarbeidspartnere med formål å kunne gi deg det beste tilbud, med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Vende Finans AS bruker i noen tilfeller databehandlere til å innhente dine personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer i Norge.

3. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss i inntil ett - 1 - år.

Uavhengig av dette vil alle personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes umiddelbart, dersom du trekker ditt samtykke.

4. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du benytte kontaktinformasjon som fremgår ovenfor. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å bruke kontaktinformasjonen som fremgår ovenfor.

Dersom du ikke ønsker at vi skal kunne kunne kontakte deg om nyhetsbrev, nye lånetilbud eller annen markedsføring, vennligst bruk kontaktinformasjon som fremgår ovenfor.

5. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

6. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.